Avbokning

Tänk på att vi i stor utsträckning planerar vår verksamhet utifrån de bokningar som har gjorts. Vi schemalägger och anpassar vår personal utifrån de bokningar som vi har fått. Råvaror och dryck köps in utifrån förväntat gästantal.
Snälla, meddela oss i tid om du inte kan komma och överboka inte!
Vi har på senare tid drabbats av för många överbokningar, med sen avbokning. Därför behöver vi införa avbokningsregler.
Avbokning skall göras via mail till bbm@fiskebacken-bowling.se och skall innehålla avbokarens namn och telefonnummer samt datum, klockslag och vad som avbokas.

Bowling / Shuffleboard / Biljard
Regeln är 1 dag per bokad bantimme/bordstimma.
Exempel:
• Har man bokat 1 bana/bord 1 timma gäller avbokning minst 1 dag innan.
• Har man bokat 2 banor/bord i 2 timmar är det 4 dagar innan.
• Vid 7 ban/bords-timmar eller fler är det 1 vecka innan.
• Vid helt utebliven start eller sen avbokning debiteras hela banhyran.

Restaurang
Ändringar av antal kan göras enligt nedan, annars debiteras 50% av huvudrätt.
• 1-2 gäster kan avbokas fram till 1 dag innan.
• 3-4 gäster kan avbokas fram till 2 dagar innan.
• Fler än 6 gäster kan avbokas fram till 7 dagar innan.

Total avbokning kan göras enligt nedan, annars debiteras 100% av huvudrätt.
• 1-2 gäster kan göras fram till 1 dag innan.
• 3-4 gäster kan göras fram till 2 dagar innan.
• Fler än 6 gäster skall göras senast 7 dagar innan.

Avbokningar senare än 24 timmar innan debiteras alltid med total kostnad.