Årets mästare över 8 serier: Junior Jess Tellander 1606 Dam Lena Karlsson 1481 Herr Jan Niskanen 1787
Höga siffror under årets KM, iallafall för vissa.... Bra kämpat allihopa, ny chans nästa år så träna på för bättre score!
Några foton från prisutdelningen med bl.a Hedersmedalj till Meta Lindbjer för hennes insatser med både hallen och BBK under åren.
Vä-hö Maria Skytt Lena Karlsson Pia Tukki

Vä-hö Per Johansson Jan Niskanen Ulf Weinemo (tog emot 3e plats medalj för Jim Wernering då han är ungefär lika lång) - Partial eclipse i bakgrunden

Alla vinnare samt Hedersmedaljören Meta Lindbjer (2e vänster) Prisutdelaren Ivar Wahl godkänner!

Specialgåva skapat av Ewa Hallaberg för att fira klubbens Jan och Per som maxat 300

Årsmötet Bogesunds Bowlingklubb 2020-05-16

Årsmötet avser verksamhetsåret 2019-05-01 – 2020-04-30 vid Bogesunds Bowlingklubb.

Dagordning:
1) Årsmötets öppnande.
2) Fastställande av röstlängd.
16st
3) Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Ja
4) Godkännande av dagordningen.
Ja
5) Val av Funktionärer vid årsmötet:
a. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Christian Andersson, Mike McCleave.
b. Val av justeringsmän, att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. Jörgen Lilja, Martin Koldemar
c. Val av Rösträknare.
Kicki Edman, Bo Skytt
6) Styrelsens verksamhetsberättelse.
Inga kommentarer
7) Styrelsens ekonomiska rapport.
Diskussion om det stora eftersläpning av diverse inbetalningar. Ivar har noteringar av ca 18000kr som han kommer att kontakta och Styrelsen ska skärpa rutiner för inbetalningar med bl.a digitala räkningar med betala senast datum. Också ett förslag att lagansvarig samla in pengar efter matcherna och betala in direkt. Fråga om hur mycket inkomst kom från lösspel, Ivar tar med siffror till nästa styrelsemötet.
8) Revisorernas berättelse.
Godkänd
9) Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Ja
10) Fastställande av medlems- och träningsavgifter.
Medlemsavgift blir detsamma (250kr) Träningsavgift kommer fastställas vid nästa styrelsemöte baserad på antal abonnemang och kostnad för banhyra som hallen gett.
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande säsong.
Fråga om vad klubben gör för att få nya medlemmar. Det mesta händer genom att medlemmar prata med bekanter. Hallen gör en hel del genom t.ex reklam och möten med kunder. Pia och Ewa ska samarbeta och informera om klubben till skolor.
Fråga om att ha en tydligare budget med specificerade punkter som licenser, seriespel etc samt en fast punkt för ekonomi vid varje styrelsemöte.
12) Inkomna motioner. (Se bilaga)
Se bilaga
13) Val av funktionärer/ledamöter/Suppleanter. (se bilaga)
Förslag godkändes enligt bilag.
14) Övriga frågor
Nej
15) Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2019-05-01 till 2020-04-30.
Under verksamhetsåret 2019/20 har det hållits ett protokollfört årsmöte, 6 protokollförda styrelsemöten och 2 medlemsmöten.

Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande: Pia Tukki
Kassör: Ivar Wahl
Sekreterare: Mike McCleave
Ledamot: Per Johansson
Ledamot: Lena Karlsson
Ledamot: Anna Sedendahl
Ledamot: Sonja Jäine
Suppleant: Marie Skytt
Suppleant: Jan Niskanen

Klubbens 16:e säsong i seriespel representerades återigen av tre 8-mannalag. Tyvärr blev säsongen störd 2 gånger. Först för B laget då ett lag drog sig ur efter starten och kalendern fick göras om med färre matcher och för andra gången vid början av vårsäsongen då Covid 19 pandemin tog över världen som ledde till en abrupt slut till säsongen då bowlingförbundet ställd in alla resterande matcher. Det hela har givetvis haft en stor ekonomiskt effekt på hallen som tappat mycket inkomst och klubben uppmanar alla till att stödja hallen så mycket man kan så vi kan fortsätter att bowla och tillsammans utveckla bowling i Ulricehamn.
Att återgå till säsongens bowling, i den mån som det blev, så bestämde förbundet att det blir ingen upp eller nedflyttningar vilket betyder att A laget stannar kvar i division 1 trots en tuff säsong där de satt sist med 4 vinster och 13 förluster. F laget fick 5 vinster, 1 oavgjord och 12 förluster och slutade på en 5e plats av 6. B lag hade 6 vinster, 1 oavgjord och 6 förluster och slutade 3 av 8.
4 medlemmar har gått på tränarkurs steg1 och organiserade 2 övningsorienterade träningar under allmän träningstid och även gett individuella råd och tips.
Klubben har haft ett klotlotteri ett par gånger, på initiativ av Louis Lavalle, som gav bra respons och klubben tackar Louis för att tagit hand om det på eget hand.
Klubben vill också tacka Mia Niskanen som fixar och trixar och delar ut information till medlemmar angående diverse händelser under året.
Ungdomsträning fortsätter under ledningen av Mikael och är fortfarande mycket populär och vi tror att några kommer att spela seriespel under nästa säsong.
Klubben har 42 medlemmar varav 37 licensierade vilket är en ökning från 2019. Det måste påpekas dock att ett fåtal licenser har varit inaktiva och alla som inte gett svar om fortsättning enligt tidigare sms kommer att tas bort till 20/21 säsongen. Klubben uppmanar alla att svara före angivet datum och även att påminna andra medlemmar.
Glöm inte att all aktuell klubbinfo och kontaktinfo finns på hemsidan.

Styrelsens ekonomiska rapport 2019/2020

INTÄKTER UTGIFTER

Medlemsavg 8500 Seriespel 11600
Licenser 10800 Banhyra träning 48960
Träningsavg 42545 Administration 6635
Seriespel 46160 Hemmamatcher 64800
Sponsorer 11000 Licenser 11025
Lotteri 1904 Utbildning 5200

Summa 120909 Summa 148220

Balans - 27311

Verksamhetsplan 2020/21
Mycket är givetvis beroende på hur Covid 19 epidemin utvecklas och påverkas samhället men klubben utgå ifrån fortsatt bowling inom serie och tränings format.
Träningen kommer att fortsätter som vanligt med antal banor i relation till antal abonnemang med max 3 pers på bana. Drop in spelare får spela i mån av plats.
Utbildade tränare kommer att fortsätter ge grupp och individuell träning.
Klubben har behov av nya tröjor vilket betyder pengar genom sponsring, lotteri mm är högt aktuellt. Alla ideer och förslag välkomnas.
Då obetalade utgifter är på en så hög nivå måste klubben skärpar sina rutiner och kommer att skicka inbetalningsfakturor för medlemskap, licens etc genom mail med ett betalas senast datum för registrering digitalt.


Budget 2020/2021

Kassa +52000 Seriespel -12000
Medlemsavgifter + 8500 Administration. - 5000
Sponsorer +10000
Obetalade avgifter +20500

Summa +91000 Summa -17000

Balans +74000

Styrelsen för Bogesunds Bowlingklubb genom


_______________________ _________________________
Pia Tukki Ivar Wahl

2020-05-16

Bilaga

Förslag på förtroendevalda att väljas på årsmötet 2020-05-16:

Avgående
Ordförande 1 år (vald 2019) Pia Tukki
Ledamot (Kassör) 1 år (vald 2018) Ivar Wahl
Ledamot 2 år (vald 2018) Lena Karlsson
Ledamot 2 år (vald 2018) Sonja Jäine

Styrelse suppleant 1 år (vald 2019) Marie Skytt
Styrelse suppleant 1 år (vald 2019) Jan Niskanen

Uppdrag som kvarstår
Styrelse ledamot (Sekr) 2 år (vald 2019) Mike McCleave
Styrelse ledamot 2 år (vald 2019) Per Johansson
Styrelse ledamot 2 år (vald 2019) Anna Sedendahl

Valberedning ordf 2 år (vald 2019) Kicki Edman

Revisor 2 år (vald 2019) Dan Karlsson

Förslag:

Uppdrag År Förslag
Ordförande 1år Pia Tukki
Ledamot (kassör) 1år Ivar Wahl
Ledamot 2år Marie Skytt
Ledamot 2år Aarne Tukki
Suppleant 1år Lena Karlsson
Suppleant 1år Jan Niskanen
Ombud (SDF möten) 1år Styrelsen i listordning

Uttagningskommittee
Jan Niskanen
Sonja Jäine

Inkommna motioner

Ska klubben stå för kostnaden om man måste spela dubbelt en helg?

Vid frågan till UK om svårigheterna om att få medlemmar att spela dubbelt visade det sig att det är bara ett fåtal som aktiv tacka ja medan andra måste pressas lite och andra säger blankt nej vilket känns obekvämt. Diskussion ledde över till om klubben alltid behöver en reservspelare vilket gav delade åsikter. Ett par förslag blev, ja med höjd serieavgift, en max avgift för en spelare över en helg och en halv avgift. Läggs som en punkt för nästa styrelsemöte och förslag och beslut tas vid nästa medlemsmötet.

Ska klubben fortsätter med 3 lag?

Ja.

Kan vi ha 1 eller 2 banor på träning reserverat för endast momentövning, ingen dator på?

Ja, banor 1 och 2 blir i första hand för momentövning. Tveka inte att prata med varandra om bra övningar ni ha lärt och ge råd till varann. Fråga gärna om du vill ha hjälp med något specifikt. Jan, Arto, Louis och Robin har alla gått tränarkurs steg 1 och Arto har gått steg 2.