Konferens - exempel halvdag förmiddag

09:00 Ankomstfika med fralla
09:30 Information / Utbildning (Skolsittning)
10:45 Bensträckare
11:00 Diskussion i bikupa
11:30 Allmän diskussion
12:30 Avslutning
13:00 Lunch med kött/fisk eller vegetariskt
(Bowling eller Shuffleboard?)


Pris enligt ovan: 145 kr / person utan bowling/shuffleboard (beräknat på 20 personer)
190 kr / person med 1 timma bowling/shuffleboard (beräknat på 20 personer)tillbaka